Alt OFERTA ROKU 2024 PRZEDSPRZEDAZ PREMIERA: 2.08.2024 Alt OFERTA ROKU 2024 PRZEDSPRZEDAZ Najbardziej wyczekiwana karcianka 2024 w POLSCE!
Dodatek Disney Lorcana First Chapter już dostępny!
Zacznij przygodę z kartami od Disney'a!
Alt OFERTA ROKU 2024 WIOSENNA WYPRZEDAŻ! KUP TERAZ BOOSTERY NAWET 50% TANIEJ Alt KARTY ONE PIECE CZYSZCZENIE MAGAZYNU
WSZYSTKIE KARTY DO -50%
Karty w stanie Near Mint i Mint w super promocji!
Złoż zamówienie na min. 199 PLN
i wykorzystaj kod " SOLO"
Ciesz się super kartami!
KARTY POKEMON
Alt Pluszowe zabawki Pluszaki prosto z Pokemon Center w Japonii! PLUSZAKI Widzałeś Śpiącego Charizarda?
A może śpiącego Sprigatito?
Umbreona? Laprasa z WCS 2023?

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

======================

1. Formularz zwrotu/reklamacji

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej sprzedanego produktu w sposób pozytywny dla Kupującego jest nagranie wideo z otwarcia paczki. Nagranie takie winno pokazywać całość zamkniętego fabrycznie pudełka transportowego, nieuszkodzoną etykietę nadawczą, stan paczki a następnie proces otwarcia przesyłki. W przypadku uszkodzeń paczki informację o uszkodzeniach należy zgłosić bezpośrednio do firmy kurierskiej w celu rozpatrzenia reklamacji i wypłaty ubezpieczenia.

======================

2. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

======================

3. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Adrian Zarzecki LETSGOTRY
Pejzażowa 2, 02-703 Warszawa
Paczkomat WAW437M
sklep@letsgotry.pl
535-528-028

Gdzie zostanie wstępnie sprawdzony i przetransportowany do procesu zwrotu na adres firmy:

Adrian Zarzecki LETSGOTRY
ul. Jarosławska 10
37-522 Wiązownica

======================

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz fakturę jeśli została wydana.

======================

WYPIS Z REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy

 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres sklep@letsgotry.pl - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 Skutki odstąpienia od Umowy:

 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za zamówione produkty - pomniejszone o 1,69% oraz pomniejszone o 1,50 zł ze względu na poniesione przez Sprzedawcę koszty transakcyjne - bez dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

produktów sprowadzanych na bezpośrednie zamówienie Konsumenta, w szczególności produktów z Japonii,

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

Reklamacja i gwarancja

 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej sprzedanego produktu w sposób pozytywny dla Kupującego jest nagranie wideo z otwarcia paczki. Nagranie takie winno pokazywać całość zamkniętego fabrycznie pudełka transportowego, nieuszkodzoną etykietę nadawczą, stan paczki a następnie proces otwarcia przesyłki. W przypadku uszkodzeń paczki informację o uszkodzeniach należy zgłosić bezpośrednio do firmy kurierskiej w celu rozpatrzenia reklamacji i wypłaty ubezpieczenia.

Opóźnienia z hurtowni do sklepu wynikające z późniejszych dostaw niż planowane nie są powodem do uzyskania bezpłatnego odstąpienia od zawartej umowy, nie są powodem do rozpatrzenia reklamacji na rzecz Kupującego, nie są powodem do otrzymania zadośćuczynienia lub innych dodatkowych świadczeń. Terminy planowanych dostaw w opisach produktów są wyłącznie estymowanym czasem realizacji i nie są zapisem wiążącym dla stron umowy.

Koszyk

Koszyk jest pusty.

 

You can try some popular tags here:

Konto

Konto

Nie masz konta?
Załóż Konto